Phủ Cừ Tên đại lý Ðịa chỉ Ðiện thoại QT Hùng Lan Ngã Tư Phố Cao, Phù Cừ 03213854034 QT Tuấn Anh Ngã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ 0979.016.892 QT Số 7 Bùi Hoàn Ngã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ. 01634.567.756 TH Cô Chuyên Tam Đa, Tam Đa, Phù Cừ 0985.078.053…

Phủ Cừ

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Hùng LanNgã Tư Phố Cao, Phù Cừ

03213854034

QT Tuấn AnhNgã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ

0979.016.892

QT Số 7 Bùi HoànNgã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ.

01634.567.756

TH Cô ChuyênTam Đa, Tam Đa, Phù Cừ

0985.078.053

QT Thanh ThủyHoàng Cầu, Tiên Tiến, Phù Cừ

0984.493.957

QT Hưng ThủyNgã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0972.381.304

TH Hiền ChâmNgã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0983.854.143

QT Quyết ThắngNgã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0982.879.775

TH Linh XuyếnCổng Chợ Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0944.591.692

QT Anh XuyênQuang Xá, Quang Hưng, Phù Cừ

03213.854.119

*Chú thích:
– QT: Quầy Thuốc
– TH: Tạp Hóa